NAŠE IZKUŠNJE

Ustvarjamo drzne rešitve, ki so v koraku s časom

Smo specialisti za M&A transakcije, kjer izvajamo neodvisno svetovanje kot svetovalec na nakupni ali prodajni strani.

M&A projekti

svetovanje na strani prodaje ali nakupa

0
M&A projektov

Vrednost transakcij

zaključen ali s podpisano kupoprodajno pogodbo

0 mn +
vrednost transakcij

Svetovanje pri prodaji podjetja

Svetovanje pri nakupu podjetja

Svetovanje pri zbiranju kapitala

INOVATIVNI PRISTOPI IN DRZNE REŠITVE

Imamo znanje, imamo
integriteto, predvsem pa si upamo najti pot!

Mi smo vaši ...

M&A ekipa

Korporativna razvojna ekipa

Finančni direktor

Partnerji za rast

Člani upravnih odborov

Kapitalski svetovalci

Svetovalci za lokalni trg

Ekipa za zbiranje kapitala

Člani nadzornih svetov

L
Svetovanje pri projektih pri združitvah in prevzemih na strani nakupa ali prodaje*

Izbrane transakcije

Remea
(e-mobility)

 

Nerazkrit znesek

Advisory to Remea – EV charging technology in raising capital

Slovenija, 2023

Moja Čokolada
(e-commerce)

 

Nerazkrit znesek

Svetovanje Moja Čokolada e-trgovini pri zbiranju kapitala

Slovenija, 2023

Merkur trgovina

 

Nerazkrit znesek

Svetovanje Alfi Skladom pri nakupu 100 % deleža Merkur trgovina

Slovenija, 2021

Iskratel Group

€37,500,000 +

Svetovanje lastnikom skupine Iskratel pri prodaji strateškemu kupcu S&T AG

Slovenija, 2021

Maloprodaja

M&A projekt

Svetovanje slovenskemu trgovskemu podjetju pri prodaji

Slovenija, 2020

Leasing

M&A projekt

Svetovanje slovenski finančni instituciji pri prodaji

Slovenija, 2020

Adriatic Slovenica

€245,000,000

Svetovanje Generaliju pri nakupu 100-odstotnega deleža Adriatica Slovenice

Slovenija, 2019

ITH Fotovoltaika

Nerazkrit znesek

Svetovanje Iskratelu pri prodaji 100 % ITH Fotovoltaika Moji Elektrarni

Slovenija, 2019

Zavarovalništvo

M&A projekt

Svetovanje stranki pri prevzemu 100 % deleža življenjske zavarovalnice

Slovenija, 2019

Specializirana maloprodaja

M&A projekt

Svetovanje podjetju pri iskanju strateškega partnerstva za naslednji cikel rasti

Slovenija, 2019

Terme Čatež

Nerazkrit znesek

Svetovanje Termam Čatež pri prodaji 100-odstotnega deleža Marine Portorož

Slovenija, 2018

Gorenjska Banka

€63,200,000

 

Svetovanje konzorciju prodajalcev pri prodaji AIK banke

Slovenija, 2018

Tehnologija

M&A projekt

Svetovanje mednarodnemu ponudniku IKT rešitev pri prodaji

Slovenija, 2018

Industrija

M&A projekt

Svetovanje lastniku večinskega deleža industrijskega podjetja pri prodaji

Slovenija, 2018

*Vključno s svetovalnimi projekti v okviru drugih pravnih oseb.

Imate več vprašanj? Za vse odgovore smo vam na voljo.